E-Recruitment Application Program » Feature (Back Office)

Feature (Back Office)

Update: July 22nd, 2013

ระบบ Back office สำหรับ Website สมัครงานสำเร็จรูป ประกอบไปด้วย Menu การใช้งานได้ต่าง ๆ ด้ังต่อไปนี้

1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม users การใช้งานในระบบ ตั้งแต่ แผนก HR / Admins/ หรือ แผนก Management รวมถึงแก้ไขหรือลบได้

edit

2. การบริหารการจัดการตำแหน่งงานว่าง โดยใช้เพียง 3 ขั้นตอน

2.1. เข้าไปที่ Back Office หลังจากนั้นไปที่ Menu Manger Job –> Add Job (ตามขั้นตอนที่ 1)

2.2. เมื่อ Add ตำแหน่งงานว่างเรียบร้อยแล้ว สามารถ มาเปิด หรือ ปิด ตำแหน่งงานตรงนี้ได้เมื่อได้พนักงานแล้ว
(ตามขั้นตอนที่ 2)

2.3. ตำแหน่งงานว่างจะขึ้นไปอยู่หน้าแรก ของ Website (ตามขั้นตอนที่ 3)

jobavalible

jobavalible

3. Manage Resume
การบริหารจัดการ ประวัติย่อ Resume สามารถดูประวัติของผู้สมัครงานได้ในหน้านี้พร้อมทั้งดูประวัติว่า
3.1. นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานรายนี้ จำนวนกี่ครั้ง
3.2. สร้าง Short list ความสนใจของผู้สม้ัครงานรายนี้ หรือ สร้าง Black List ของผู้สมัครงานได้
3.3 ดู Resume ขนาดเต็ม พร้อม Print ได้

manage_resume

manage_resume

4.1. สามารถค้นหา Resume ตามตำแหน่งงานว่างที่เคยประกาศ
4.2. สามารถค้นหา Resume ตามประวัติการศึกษา
4.3. สามารถค้นหา Resume ตามประสบการณ์ในการทำงาน
4.4.
สามารถค้นหา Resume ตาม เพศ / จังหวัด / Gpa /หรือ Keyword

search

5.1. เปรียบเทียบ Resume
compare

ไปดู Feature Back office (2) ได้ที่นี่ Click

No comments yet.
TOP
Copyright 2009-2012 By Idea2Mobile.com. 1520 Ladprow 101 ,Ladprow Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240.

Mobile 1 : 0866188111 | Mobile 2 : 0863893896 Email.:anantachai@idea2mobile.com